Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn về các yêu cầu với đơn đăng ký nhãn hiệu

 • avatar

  Bài viết Bài viết : 2

  Tài sản Tài sản : 0

  Uy tín Uy tín : 0

  #1

   on 11.07.17 16:40 

  Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn về các yêu cầu với đơn đăng ký nhãn hiệu:

  1. Đáp ứng tài liệu tối thiểu và ngôn ngữ của đơn:

  * Tài liệu tối thiểu:

  - Tờ khai đăng ký

  - Mẫu nhãn hiệu

  - Chứng từ nộp phí, lệ phí

  - Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, chứng nhận nếu đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu này

  * Ngôn ngữ đơn:

  - Làm bằng tiếng Việt, trừ giấy ủy quyền và tài liệu xác nhận quyền đăng ký có thể làm bằng ngôn ngữ khác và dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của Cục SHTT

  Các mẫu tài liệu như tờ khai đăng ký thực hiện theo quy định của Thông tư 01/2007/TT- BKHCN

  2. Tính thống nhất của đơn:

  - Mỗi đơn đăng ký chỉ được yêu cầu cấp 1 văn bằng bảo hộ cho 1 đối tượng duy nhất

  - Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hóa, dịch vụ khác nhau

  3. Yêu cầu với tờ khai:

  - Nộp 02 bản tờ khai theo mẫu

  - Chỉ rõ loại nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu thông thường/ chứng nhận/ tập thể/ liên kết

  - Danh mục hàng hóa mang nhãn hiệu phải phù hợp với bảng phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ theo thỏa ước Nice

  4. Yêu cầu với mẫu nhãn hiệu

  - Nộp 09 mẫu nhãn hiệu

  - Trình bày rõ ràng, kích thới mỗi thành phần không lớn hơn 80mm, không nhỏ hơn 8mm; tổng thể nhãn hiệu trình bày trong khuôn mẫu 80x 80mm

  - Nhãn hiệu là hình 3 chiều thì mẫu nhãn hiệu kèm ảnh chụp, hình vẽ thể hiện hình phối cảnh

  - Nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu trình bày đúng màu sắc, nếu không thì để đen trắng

  5. Yêu cầu quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

  - Các thông tin tóm tắt về nhãn hiệu, chủ sở hữu, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, điều kiện chấm dứt quyền sử dụng nhãn hiệu

  - Điều kiện để được người đăng ký nhãn hiệu cấp phép sử dụng, điều kiện chấm dứ quyền sử dụng nhãn hiệu

  - Quyền của người đăng ký nhãn hiệu

  - Nghĩa vụ của người sử dụng nhãn heijeu

  - Cơ chế kiểm soát, cấp phép, kiểm tra, giải quyết tranh chấp…
  You cannot reply to topics in this forum