Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Firmware] Mời tải về OS 10.3.1.2744 dành cho tất cả các thiết bị BlackBerry 10

 • avatar

  Bài viết Bài viết : 2164

  Tài sản Tài sản : 4442

  Uy tín Uy tín : 1341

  Huy hiệu : vip,like,top,mod,admin,goodMod,goodMem,photo,music,support,event,idol,design,windows,ios,android,1kmem,goldmember,talentmod,goldcrown,star,fgt,uefaeuro16,assetbig,goldverified,birthday2

  #1

   on 02.05.15 18:50 


  Mặc dù #BlackBerry đang trong giai đoạn thử nghiệm các phiên bản OS 10.3.2 nhưng OS 10.3.1 vẫn được chú trọng nâng cấp và sửa lỗi. Hôm nay đã xuất hiện một bản OS 10.3.1 mới với phiên bản 10.3.1.2744 dành cho tất cả các thiết bị. Người dùng có thể tự tạo file Autoloader hoặc sử dụng các phần download dưới đây.

  OS Files
  Blackberry Passport (QC8974)

  Debrick [1820 MB]: click vào đây
  Core OS [322 MB]: click vào đây
  Radio [33 MB]: click vào đây

  Blackberry Z10 (STL 100-1)
  Debrick [1791 MB]: click vào đây
  Core OS [293 MB]: click vào đây
  Radio [26 MB]: click vào đây

  Blackberry Z10 Z30 Q5 Q10 Classic Leap (QC8960)
  Debrick [1820 MB]: click vào đây
  Core OS [322 MB]: click vào đây

  Blackberry Z3 (QC8960_8x30 Hybrid)
  Debrick [1819 MB]: click vào đây
  Core OS [321 MB]: click vào đây

  Blackberry Z10 Verizon (QC8960)
  Debrick [1824 MB]: click vào đây
  Core OS [322 MB]: click vào đây

  Radios dành cho Z3, Z3 Hybrid, Z10, Z30, Q5, Q10, Classic và Leap
  Z3 (Jakarta) + Cafe Radio – [27 MB]
  http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/9f589171f5236a597a6c61d1dd2d9506aadec8a2/qc8930.wtr5-10.3.1.2745-nto+armle-v7+signed.bar

  Z10 (STL 100-2/3/4) and Porsche P9982 Radio – [22 MB]
  http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/9f589171f5236a597a6c61d1dd2d9506aadec8a2/qc8960-10.3.1.2745-nto+armle-v7+signed.bar

  Z10 (STL 100-4) Verizon Radio – [22 MB]
  http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/9f589171f5236a597a6c61d1dd2d9506aadec8a2/qc8960.omadm-10.3.1.2745-nto+armle-v7+signed.bar

  Z30, Classic and Leap Radio – [50 MB]
  http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/9f589171f5236a597a6c61d1dd2d9506aadec8a2/qc8960.wtr5-10.3.1.2745-nto+armle-v7+signed.bar

  Q5, Q10 and Khan Radio – [27MB]
  http://cdn.fs.sl.blackberry.com/fs/qnx/production/9f589171f5236a597a6c61d1dd2d9506aadec8a2/qc8960.wtr-10.3.1.2745-nto+armle-v7+signed.bar

  Autoloaders by Mainly_Linux:
  Passport: mega.co.nz #!Q0IyHIJb!AJlslXrZtz3ECbU8uQwxW_4yeEuycnshMMASZ1_U4Bk
  Z30-Classic-Leap: mega.co.nz #!ApoxBDoY!CM8eQ7C0Jbcs8plErJcQb1lbqZK-M8FIm0pwYjn04E0
  Z10STL100-2-3-4: mega.co.nz #!4hJUBKTZ!jOEGWp0ZOR_3BOUkPZvoVZQUeXZBOAAETPrj_2DHZuY
  Q5-Q10: mega.co.nz #!x9pl2DjJ!esxsJjZk4zUQgZdqXJ7HK4OwjPqMfawc5NuUqQYeFWI
  Z3: mega.co.nz #!F5RmRKDR!wnQff-QxiR0zI064rIuoamqKVMi-wsnWdbP4Ihm5WkI

  Chúc các bạn thành công!

  Nguồn: Techrum
  You cannot reply to topics in this forum